Xbox360

   ปัจจุบันเครื่อง Xbox360 ส่วนใหญ่เกมส์จะออกมาในรูปแบบ XGD3 เป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้เครื่องเกมส์รุ่นที่ออกมาแรก ๆ จะมีปัญหาในการเล่นไม่สามารถอ่านแผ่นได้ หรือเล่นเกมส์ไปมีภาพกระตุก จำเป็นต้องใช้เครื่องตั้งแต่ Xbox360 slim หรือ E-slim ที่เป็บรุ่นใหม่กว่าจีงจะเสถียนในการเล่น และต้องใช้แผ่นที่มีราคาค่าแพงเพื่อถนอมหัวอ่านของเครื่องและไม่ให้เกิดการ error ของเกมส์ทางร้านจึงจำหน่าย/ขายแผ่นเกมส์ Xbox360 ระบบ RGH สำหรับเครื่องที่แปลงระบบแล้ว พร้อมสกรีน สวยงาม สามารถนำไป Copy ลง Internal หรือ External เล่นได้เลย

PlayStation 2

    (เครื่องอ้วนไม่สามารถเล่นแผ่นไรท์ได้นะครับ)สำหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องหนาจะไม่สามารถเล่นแผ่นของทางร้านได้นะครับต้องเล่นแผ่นปั้มเท่านั้นทางร้านจำหน่าย/ขายแผ่นไรท์ครับ PlayStation 2 นั้นเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นเครื่องเกมส์รุ่นเก่าที่ออกมานานกว่า 15 ปีแล้ว หัวอ่านอาจไม่เสถึยร ทางร้านจึงใช้แผ่นที่มีคุณภาพที่ดีืี่สุดในการไรท์แผ่นเกมส์คือ Verbatim จะช่วยถนอมหัวอ่านในการเล่นครับ

   ส่วนเครื่องที่มีอายุการใช้งาน 3 ปี ขึ้นไปอาจมีอาการดังต่อไปนี่้ครับ

1. เปิดเกมส์บางครั้งอาจจะขึ้นจอสีแดงหรือบางครั้งก็เข้าเล่นเกมส์ได้ปกติ​

2. ซื้อแผ่นไรท์จากทางร้านไปแล้วเล่นไม่ได้แต่ทางร้านเล่นได้

3. มีการกระตุกเวลาเส่นเกมส์

อาการเหล่านี้เกิดจากการเสื่อมของหัวอ่นนะครับควรเปลี่ยนหัวอานแท้เท่านั้นนะครับ

PlayStation 3

ทางร้านจัดจำหน่ายขายแผ่นเกมส์ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลนะครับในระบบ CFW ซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดของการเล่นในระบบ Copy ของ PlayStation 3 สำหรับระบบเครื่องที่ติดชิฟทางร้านกำลังจัดทำครับ รูปแบบแผ่นสกรียนสวยงาม

© 2015 KLANG GAME All rights reserved.