วิธีการสั่งซื้อ

1.คลิกสั่งซื้อในระบบของร้านได้เลย (ใส่ข้อมูลตามระบบได้เลย)                                                                                                                                                                

2. สั่งซื้อทาง e-mail โดยส่งรายละเอียดมาที่ klanggame@gmail.com                           

แบบฟอร์มการสั่งซื้อทาง e-mail

ชื่อ-นามสกุล................

ที่อยู่..............................

e-mail,เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ..............

© 2015 KLANG GAME All rights reserved.